Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Lista viziting profesora na Medicinskom faklutetu Univeziteta u Banjoj Luci 2016/2017. godine

Red. br

Ime i prezime

Titula

Grad, država

1.      

Nebojša Lalić

Akademik Srpske akademija nauka i umjetnosti

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2.      

Miodrag Ostojić

Akademik Srpske akademija nauka i umjetnosti

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

3.      

Rajko Igić

Akademik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske

Univerzitet Čikago, SAD

4.      

Ognjen Gajić

Prof. dr

Mayo Clinic, SAD

5.      

Jakob Bergsland

Prof. dr

Oslo University Hospital, Norway

6.      

Predrag Peško

Akademik Srpske akademija nauka i umjetnosti

Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

7.      

Nathan D. Wong

Akademik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske

University of California, Irvine, SAD

8.      

Zoran Krivokapić

Prof. dr

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

9.      

Gordan Vujanić

Prof. dr

School of Medicine Cardiff University, Cardiff, United

Kingdom

10.                        

Ricky Sharma

Prof. dr

University College London

11.                        

Rowland Oliver Iling

Prof. dr

University College London

Log in