Doktorski studiji

Studij III ciklusa

RANG LISTA KANDIDATA III CIKLUS - BIOMEDICINSKE NAUKE

Rang listu preuzmite u dokumentu na dnu stranice.


 

 

OBAVJEST O PREPISU NA DOKTORSKI STUDIJ

Obavještavamo kandidate koji su započeli/završili master i magistarske postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu u Banjaluci ili Medicinskim fakultetima drugih Univerziteta, a žele da se prepišu na doktorske studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, da svoje molbe za prepis mogu predati do 30.09.2017 godine u Službu za postdiplomski studij Medicinskog fakulteta u Banjaluci. Pravo prepisa na doktorske studije Medicinskog fakulteta u Banjaluci imaju kandidati koji imaju prosjek ocjena sa dodiplomskih studija 8 i više. Uz molbu potrebno je priložiti:

  1. nastavni plan i program postdiplomskog studija koji kandidat pohađa ili je pohađao
  2. uvjerenje o položenim ispitima na postdiplomskom studiju (koje je kandidat do sada položio)
  3. uvjerenje o odbranjenoj magistarskoj/master tezi (ako je završena odbrana).

Prednost prilikom prepisa imaju kandidati koji su odbranili magistarsku/master tezu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Medicinski fakultet u Banjaluci će omogućiti prepis određenom broju studenata postdiplomskih studija u skladu sa svojim kapacitetima.

Banjaluka, dana 24.08.2017. godine

Rukovodilac doktorskih studija:

Prof. dr Miloš Stoiljković


 

Na linkovima ispod možete preuzeti pdf. verziju odluke i pravila studiranja  na  III  ciklusu  studija biomedicinskih  nauka, kao i sve obrazce u word-u.

Konkurs je otvoren do 08.09.2017. godine.

Log in