Termini

Medicina

24.12.2020

Farmacija

23.12.2020

Zdravstvena njega

24.12.2020

Ispit je potrebno prijaviti na e-student i na link ispod do 20.12. u 11h.

https://forms.gle/cUhzJR8GSagvvAwB7

 

 

Studenti koji studiraju po SPP i apsolventi Bolonja, u mjesecima kad nema ispitnih rokova (novembar, decembar,mart, maj) mogu polagati samo usmeni ispit u zadnjoj sedmici navedenih mjeseci. Studenti moraju predati prijave u studentsku službu (SPP) ili elektronski (Bolonja) i biće raspoređeni randomizovano dva dana pred usmeni ispit. Spisak će biti na sajtu fakulteta. Studenti koji ne dođu na ispit ili odustanu neposredno nakon izvlačenja pitanja ne mogu izaći na rok sledećeg mjeseca !!! Odustajanje od ispita se mora prijaviti 48 sati prije usmenog ispita !!! Za studente (stom.,sestrinstvo,babištvo) koji su položili testove I praktični kroz kontinuiranu provjeru, upis ocjene samo u navedenim rokovima.