Obavještavaju se studenti da se usmeni dio ispita održava u seminarskoj sali, prvi sprat Medicinskog fakulteta, prema dogovorenim terminima