Katedra za histologiju i embriologiju

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se studenti Opšte i Dentalne medicine da će se integralni kolokvijum iz Histologije i embriologije u II septembarskom roku održati 6. 9. 2022. godine sa početkom u 15 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Studenti su dužni prijaviti isti na e-mail adresu katedre  histologija@med.unibl.org  najkasnije 48 h prije naznačenog termina testa. Naknadne prijave poslije navedenog roka, kao i prijave na drugu e-mail adresu neće biti razmatrane!

 

Katedra