Drugi međunarodni simpozijum iz ehokardiografije

Drugi međunarodni simpozijum iz ehokardiografije održan je 29. i 30. juna 2018. godine na Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske.

med


Simpozijum je održan u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Radne grupe za ehokardiografiju Udruženja kardiologa Republike Srpske i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Cilj simpozijuma je unapređenje znanja i sposobnosti doktora medicine koji se bave kardiologijom. Tokom dvodnevnog rada organizovano je sedam sesija i dva specijalna predavanja. U sesijama su obrađena pitanja trodimenzionalne/četverodimenzionalne ehokardiografije u različitim kliničkim stanjima, urođenim srčanim manama kod odraslih, imidžingu u perikardnoj patologiji osim "2D ehokardiografije", te kada i zašto treba da koristimo i druge dijagnostičke metode.

Na skupu je bilo riječi i o ulozi stres ehokardiografije u postavljanju dijagnoze i procjeni pacijenata sa ishemijskom bolesti srca, te pitanjima srčane insuficijencije.

Predavače na ovom skupu su pored domaćih eminentnih stručnjaka činili i istaknuti kardiolozi iz Izraela, Grčke, Austrije, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Italije, Јapana, Velike Britanije.

 

Log in