Novosti

Autentično tumačenje u vezi primjenom cijene Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci za 2018/19.

U prilogu Autentično tumačenje u vezi primjenom cijene Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci za 2018/19 godinu, tačka 3.2 Školarina za studente - strane državljane na I ciklusu studija.

Log in