Novosti

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE VII SEMESTAR

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE

VII SEMESTAR

 

Obavještavamo vas da će test iz ginekologije i akušerstva za studente Zdravstvene njege biti održan

u petak 28. decembar 2018. godine u 12,00h u sali broj 9 Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

 

 

 

 

                                                                                                                 Šef katedre:

                                                                                                           Prof. dr Nenad Lučić

Log in