Novosti

Obavještenje

PRISTUPNO PREDAVANJE

                               O B A V J E Š T E N J E

 

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci obaviještava

             Vas da će na poziv Katedre za fiziologiju,

Prof. Dr Dragan M. Đurić

Institut za medicinsku fiziologiju „Prof. Dr Rihard Burijan“

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

održati inauguraciono predavanje pod naslovom:                                               

              „Sulfur containing amino acids homocysteine and methionine: what should be a possible risk for cardiovascular health“

nakon čega će biti promovisan u zvanje Visiting Professor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Predavanje će se se održati u PETAK 25.01.2019. godine, sa početkom u 18 časova,

u amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, ulica Save Mrkalja 14.

Log in