Farmacija

Farmakologija, klinička farmakologija, nacionalna politika lijekova- ispitni rokovi 2018/19

Obavještenje o ispitnim rokovima za šk. 2018/19. godinu (svi studijski programi )

Farmakologija i toksikologija

Pismeni ispit (stud. med. i farm.)                                                                                                                                                        Odgovorni nastavnik

 

                                               

 1. 31.01.2019. godine, prof. Šatara
 2. 15.2. 2019. godine,                                     prof. Nežić
 3. 18.4.2019., ,                                    doc.Stojaković.
 4. 18.6.2019.,                                                             prof. Šatara
 5. 2.7.2019,                                     prof. Nežić
 6. 3.9. 2019., , doc.Stojaković
 7. 17.9. 2019., prof.Šatara
 8. 3.10.2019 prof. Nežić

 

TAČNO VRIJEME I MJESTO POLAGANJA OGLASIĆEMO 7 DANA PRED ISPIT!

 

Praktični ispit(stud. med., farm.stom)2 dana poslije pismenogispita. “Izvlačenje ispitivača” je na dan objavljivanja rezultata praktičnog ispita. Položeni pismeni i praktični ispitvaži godinu dana.

Usmeni ispit(stud. med., farm. stom) - neposredno po polaganju praktičnog ispita.

Usmeni ispit za stud. ZDRAVSTVENE NJEGE:

 1. 4.02.2019(izvlačenje ispitivača 31.1. u 12 h kod asistenata)
 2. 19.02.2019(izvlačenje ispitivača 15.2.. u 12 h kod asistenata)
 3. 23.4. 2019(izvlačenje ispitivača 18.4.. u 12 h kod asistenata)
 4. 18.6. 2019
 5. 5.7. 2019
 6. 6.9. 2019.
 7. 19.9. 2019
 8. 4.10.2019

Studenti koji studiraju po SPP i apsolventi Bolonja, u mjesecima kad nema ispitnih rokova (novembar, decembar,mart, maj) mogu polagati samousmeni ispit u zadnjoj sedmici navedenih mjeseci. Studenti moraju predati prijave u studentsku službu i doći na "izvlačenje" ispitivača prvog ponedeljka u mjesecu u 12.oo.Studenti koji ne dođu na ispit ili odustanu neposredno nakon izvlačenja pitanja ne mogu izaći na rok sledećeg mjeseca !!!Odustajanje od ispita se mora prijaviti 48h prije usmenog ispita !!!

Klinička farmakologijaza med. i z.njegu                                           KF. STomatologija

 1. 31.01.2019. godine, 1. 31.1.2019
 2. 15.2. 2019. godine, 2. 15.2.2019.
 3. 18.4.2019. 3.18.4.2019.
 4. 18.6.2019. 4. 17.6.2019
 5. 3.7.2019. 5. 9.7.2019
 6. 4.9. 2019. 6. 10.9.2019
 7. 18.9. 2019. 7. 24.9.2019.
 8. 3.10.2019. 8. 3.10.2019.

Studenti koji studiraju po SPP i apsolventi Bolonja,u mjesecima kad nema redovnog ispitnog roka (novembar, decembar, mart, maj) mogu polagati usmeni ispit u zadnjoj sedmici navedenih mjeseci. Studenti moraju predati prijave u studentsku službu i doći na "izvlačenje" ispitivača prvog ponedeljka u mjesecu u 12.oo. Studenti koji ne dođu na ispit ili odustanu neposredno nakon izvlačenja pitanja ne mogu izaći na rok sledećeg mjeseca !!! Odustajanje od ispita se mora prijaviti 48h prije usmenog ispita

Katedra za farmakologiju

 

Log in