Farmacija

Anatomija sa histologijom- obavještenje

Katedra za histologiju i embrologiju

                                                                 OBAVJEŠTENJE

Predispitne vježbe iz histologije  održaće se u srijedu, 13.02.2019. godine sa početkom u 13.00h. Praktični ispit će se održati isti dan sa početkom u 14:30 h.

Katedra

Log in