Farmacija

Etika i deontologija u farmaciji, ispitni rokovi mart i maj 2019.godine za studente tzv. starog programa

Poštovani studenti, 

Ispitni rokovi iz predmeta Etika i deontologija u farmaciji za studente tzv. starog programa održaće se prema sljedećem rasporedu:

1. Martovski termin - 20.3.2019.godine (srijeda)

2. Majski termin     -  22.5.2019.godine (srijeda)

Ispit će se održati sa početkom u 16:30 sati u kancelariji nastavnika. 

Prijave za ispit je potrebno dostaviti u studentsku službu najkasnije do 12 sati, 3 radna dana prije zakazanog datuma

Oglašeno 11.2.2019.godine

Log in