Medicina

REZULTATI PRAKTIČNOG ISPITA ODRŽANOG 22.10.2018. godine

UNIVERZITET U BANJALUCI

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU, TOKSIKOLOGIJU

I KLINIČKU FARMAKOLOGIJU

REZULTATI PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA ODRŽANOG 22.10.2018. GODINE

Praktični ispit su položili:

Railić Brankica

Majstorović Milan

Jovetić Sara

Porčić Šemsudin

Mijatović Goran

Petričević Marko

Šikman Nikolina

Javorić Aleksandra

Praktični ispit nisu položili:

Bilić Šime

                                                                                                                             Prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara

 

Log in