Medicina

REZULTATI PRAKTIČNOG ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE

MEDICINSKI FAKULTET                                                                                                                              04.02.2019.

UNIVERZITET U BANJALUCI

KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU, TOKSIKOLOGIJU

I KLINIČKU FARMAKOLOGIJU

REZULTATI PRAKTIČNOG ISPITA

Ispit su položili:

Amidžić Tanja

Banović Tamara

Batreš Milan

Bokan Milja

Ćosović Hristina

Devetak Tamara

Dobraš Radenka

Duka Dajana

Đuza Veljko

Gajić Sara

Gavrić Jelena

Katana Maja

Kosić Dragana

Marmat Stefan

Panzalović Nenad

Radoš Sonja

Railić Maja

Savanović Milijana

Savić Milana

Spasojević Nikolina

Stojanović Jelica

Šipraga Nataša

Škoro Teodora

Tabaković Hana

Topić Aleksandra

Ubović Aleksandra Anja

Vlačić Tea

Ispit nisu položili:

Bates Marko

Bera Dajana

Divljak Nikolina

Dujaković Dragana

Dujaković Nikola

Đerman Mileva

Jerimić Jovana

Jukanović Inga

Karij Josipa

Maličević Uglješa

Mijatović Slavica

Pavlović Mitrović Doris

Popadić Marijana

Škorić Vesna

Vesić Nikolina

Log in