Medicina

Raspored polaganja praktičnog ispita iz ginekologije i akušerstva u februaru 2019. za studente Medicine

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

              Raspored polaganja praktičnog ispita iz ginekologije i  

           akušerstva u februaru 2019. za studente Medicine

                      

                    utorak, 12. februar 2019. godine u 9,00 h

 

Prim. Mr Sc. Dr Vladimir Perendija

Narić Nada

Stjepanović Suzana

Pešikan Marija

Prodanović Milica

Petković adrijana

Doc. dr. Branka Čančarević-Đajić

Marjanović Kićo

Vidović Marija

Praća MIlana

Ždrca Marko

 

Doc. Dr. Dragica Draganović

Vuković Sara

Lazen dić Goran

Šutilović Nemanja

Bajagić Srđan

Narić Svjetlana

 

  • IZVLAČENJE KARTICE SA IMENOM PROFESORA ZA POLAGANJE USMENOG ISPITA, OBAVIĆE SE U UTORAK, 12. februara 2019. u 12,00 h

 

                                                                                  Šef katedre

                                                                         Prof. dr Nenad Lučić

Log in