Medicina

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO-OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE

 

Ispitni rok   Januar-februar

II Ispitni rok u februaru:

 

  • Praktični ispit – petak 22.februar 2019. godine
  • Izvlačenje kartice sa imenom profesora za usmeni ispit za studente Medicine održaće se u petak 22. februara 2019. u 12 h
  • Usmeni ispit za studente Medicine održaće se u ponedeljak 25.februara 2019. godine

                                                                                                                                          Šef katedre:

                                                                                                                                   Prof. dr Nenad Lučić

 

Log in