Stomatologija

Rezultati praktičnog dijela ispita održanog 10.9.18.

REDNI BROJ

IME I PREZIME STUDENTA

SMJER

PRAKTIČNI ISPIT

1.

Radovan Jurić

Medicina Bolonja

položio

2.

Emilija Krezo

Medicina Bolonja

položila

3.

Obren Tomić

Medicina Bolonja

položio

4.

Nina Eraković

Medicina Bolonja

položila

5.

Haris Hammami

Medicina Bolonja

položio

6.

Srđan Krejić

Medicina Bolonja

položio

7.

Teodora Crnadak

Medicina Bolonja

položila

8.

Sonja Barišić

Medicina Bolonja

položila

9.

Nikolina Rodić

Medicina Bolonja

položila

10.

Milan Majstorović

Medicina Bolonja

nije položio

11.

Goran Mijatović

Medicina Bolonja

nije položio

12.

Šemsudin Porčić

Medicina Bolonja

nije položio

13.

Marko Petričević

Medicina Bolonja

nije položio

14.

Sara Jovetić

Medicina Bolonja

nije položila

15.

Maja Katana

Medicina Bolonja

nije položila

16.

Dijana Marinković

Medicina SPP

nije položila

17.

Nataša Stjepanović

Stomatologija Bolonja

položila

18.

Tamara Vujić

Stomatologija Bolonja

položila

19.

Aleksandra Javorić

Stomatologija Bolonja

nije položila

20.

Nikolina Šikman

Stomatologija Bolonja

nije položila

21.

Railić Brankica

Stomatologija Bolonja

nije položila

22.

Ivana Batinar

Farmacija Bolonja

položila

23.

Maja Rajlić

Farmacija Bolonja

položila

24.

Vida Begović

Farmacija Bolonja

položila

25.

Magdalina Mihajlović

Farmacija Bolonja

položila

26.

Lidija Blagojević

Farmacija Bolonja

položila

27.

Ivona Malić

Farmacija SPP

položila

28.

Jelena Srdanović

Farmacija SPP

položila

REZULTATI PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE, 09.10.2018. GODINE

Log in