Zdravstvena njega

Rezultati I parcijalnog ispita za studente zdravstvene njege - farmakologija

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITET U BANJALUCI

KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU, TOKSIKOLOGIJU

I KLINIČKU FARMAKOLOGIJU

Rezultati I parcijalnog ispita za studente zdravstvene njege

14.12.2018. godine

Ispit su položili studenti koji imaju 18 i više bodova!

Bešić Lejla

7

Bojić Petra

9

Chreki Sami

5

Čokić Anja

3

Ćulibrk Nikolina

19

Dolić Rada

24

Došlić Danijela

14

Dragić Milica

12

Dragnić Anastasija

8

Dukić Gorjana

18

Đurić Natalija

21

Gajić Slađana

9

Garić Gorana

8

Gluhović Milica

8

Grmaš Jelena

6

Grujić Damjana

11

Janković Jovana

6

Japić Jelena

8

Kačar Gordana

21

Kajtez Miloš

18

Kežić Andreja

10

Kovačević Aleksandra

18

Krmpot Sanja

10

Krnjajić Marina

9

Lojić Zorana

8

Malešević Sara

9

Mirić Vedrana

18

Momković Slađana

19

Preradović Žana

11

Radaković Stefan

13

Ristić Dajana

8

Rodić Marina

22

Savković Katarina

8

Šešić Đorđe

6

Simić Željka

10

Šmitran Dejan

6

Stojanović Nikola

11

Todorović Dragana

10

Veljančić Natalija

14

Vidović Danijela

14

      

                                                                                                                                                            

Log in