Zdravstvena njega

Farmakologija popravni test I-26.12.2018.

Rezulatati popravnog test I iz farmakologije– zdravstvena njega održanog 26.12. 2018.

Studenti koji si postigli 18 i više bodova su položili test!.

 1. Veljančić Natalija 18
 2. Krmpot Sanja                 12
 3. Grmaš Jelena 7
 4. Vidović Danijela 20
 5. Grujić Damjana 19
 6. Dragnić Anastasija 18
 7. Todorović Dragana 18
 8. Lojić Zorana 12
 9. Kežić Andreja 14
 10. Gluhović Milica 18
 11. Garić Gorana 12
 12. Janković Jovana 8
 13. Prerdaović Ivana 14
 14. Japić Jelena 18
 15. Ristić Dajana 14
 16. Simić Željka 11
 17. Došlić Danijela 18
 18. Šmitran Dejan 13
 19. Dragić Milica 18
 20. Savković Katarina 18
 21. Stojanović Nikola 18

Log in