Zdravstvena njega

Obavještenje za februarski ispitni rok iz patooške fiziologije

OBAVJEŠTENJE  ZA FEBRUARSKI ISPITNI ROK

 

 

  • PREDISPITNE VJEŽBE ĆE BITI 11.02.2019. – PONEDELJAK od 10,00 do 11,00 časova U PRAKTIKUMU ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU NA PRVOM SPRATU
  • PRIJAVE I INDEXE DONIJETI 12.02.2019. – UTORAK U PRAKTIKUM ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU u periodu 10,00 – 12,00 časova
  • IZVLAČENJE ISPITIVAČA I PRAKTIČNI ISPIT ĆE BITI 13.02.2019. – SRIJEDA u 9,30 časova

 

 

Banja Luka, 06.02.2019. godine                                                                ŠEF KATEDRE

                                                                                                                         Prof. dr Nela Rašeta Simović

Log in