Zdravstvena njega

REZULTATI TESTA IZ PREDMETA NJEGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, PORODICI I ZAJEDNICI OD 30.01.2019. GODINE

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA PORODIČNU MEDICINU

STUDIJSKI PROGRAM: Zdravstvena njega

 

REZULTATI TESTA IZ PREDMETA NJEGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, PORODICI I ZAJEDNICI OD 30.01.2019. GODINE

                   

Rb.

Prezime i ime

Ocjena

1.

Milovanović Nataša

8

2.

Stanković Milica

7

3.

Dragić Milica

6

4.

Ristić Dajana

6

 

 

Doc. dr Suzana Savić

Log in