Obavještavaju se studenti da indekse za potpis treba da dostave u petak, 18. juna 2021. godine u 10:00 časova na Katedru za mikrobiologiju i imunologiju (kancelarija prof. dr Petković Miroslava).

 

Katedra za mikrobiologiju i imunologiju