ISPITNI ROKOVI ZA AKADEMSKU 2021 GODINU,Stomatologija 6. godina-Socijalna medicina (javno zdravlje)

ISPITNI ROKOVI ZA AKADEMSKU 2021 GODINU

 

 

 

Ispitni rokovi

Stomatologija 6. godina
 

Socijalna medicina (javno zdravlje)

Januar

 

10.02.2021.

u 15:00 amf IZJZ

Februar

 

25.02.2021.

u 15:00 amf  IZJZ

April

 

29.04.2021.

u 15:00 amf IZJZ

Jun

 

16.06.2021.

u 09:30 amf IZJZ

Jul  30.06.2021.

u 09:30 amf IZJZ

Septembar 1

 

01.09.2021.

u 10:00 amf MF

Septembar 2

 

16.09.2021.

u 10:00 amf MF

Oktobar 1

 

06.10.2021.

u 10:00 amf MF

Prof. dr med.nauka Živana Gavrić