Konsultacije i kolokviranje kod dr Marinković održaće se u sledećim terminima:

Petak, 13.05.2022.g. u 11:00,

Utorak, 17.05.2002.g. u 14:00,

Utorak, 24.05.2022.g. u 14:00,

Ponedeljak, 30.05.2022.g. u 13:30, te u

Četvrtak, 02.06.2022.g. u 15:00.

 

U Banjoj Luci, 12.05.2022.g.

Dr med. Sonja Marinković