Biohemija - ZNj

obavještenje ispiti biohemija; rad sa biološkim uzorcima

Medicinski fakultet

Studijski programi: fizioterapija i medicinsko laboratorijska dijagnostika

BIOHEMIJA – I semestar

RAD SA BIOLOŠKIM UZORCIMA III semestar

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se prijavljeni studenti za navedene predmete da će se ispit održati 05. februara 2020. godine u 09:00 u Sali 1. UKC RS.

                                                                                              Doc. dr Bosa Azarić Mirjanić

Log in