Dječija i preventivna stomatologija- S - VI godina - SPP

Novi rokovi 2020

KATERDA ZA DJEČIJU I PREVENTIVNU STOMATOLOGIJU

ISPITNI ROKOVI

JUNI

I TERMIN

TEST PONEDJELJAK 08.06.2020. GODINE U 11:00 SATI

PRAKTIČNI I USMENI DIO ISPITA UTORAK 09.06.2020. GODINE U 10 SATI

II TERMIN

TEST PONEDJELJAK 29.06.2020. GODINE U 11:00 SATI

PRAKTIČNI I USMENI DIO ISPITA UTORAK 30.06.2020. GODINE U 10 SATI

JULI

TEST PONEDJELJAK 13.07.2020. GODINE U 11:00 SATI

PRAKTIČNI I USMENI DIO ISPITA UTORAK 14.07.2020. GODINE U 10 SATI

AUGUST

TEST PONEDJELJAK 24.08.2020. GODINE U 11:00 SATI

PRAKTIČNI I USMENI DIO ISPITA UTORAK 25.08.2020. GODINE U 10 SATI

SEPTEMBAR

I TERMIN

TEST PONEDJELJAK 07.09.2020. GODINE U 11:00 SATI

PRAKTIČNI I USMENI DIO ISPITA UTORAK 08.09.2020. GODINE U 10 SATI

II TERMIN

TEST PONEDJELJAK 21.09.2020. GODINE U 11:00 SATI

PRAKTIČNI I USMENI DIO ISPITA UTORAK 22.09.2020. GODINE U 11 SATI

OKTOBAR

I TERMIN

TEST ČETVRTAK 08.10.2020. GODINE U 12:00 SATI

PRAKTIČNI I USMENI DIO ISPITA PETAK 09.10.2020. GODINE U 10 SATI

II TERMIN

TEST ČETVRTAK 22.10.2020. GODINE U 12:00 SATI

PRAKTIČNI I USMENI DIO ISPITA PETAK 23.10.2020. GODINE U 10 SATI

Log in