Farmakologija i toksikologija – ZNj

USMENI ISPIT - RASPORED

PROF. ŠATARA:

5.9.2019. u 9h

Suzana Zoranović

Dobrijević Marija

Tadić Sanja

Todorović Marinko

Ponjević Dijana

6.9.2019. u 9h

Korać Igor

Višić Jasmin

Sladojević Tatjana

Vasiljević Miodrag

Ćemal Kenan

 

PROF. NEŽIĆ:

6.9. U 11H

Kovačević Radenka

Vulić Dragana

Manojlović Snežana

Dušanić Mirela

Kitić Slađan

Marić Đorđe

Karakaš Siniša

 

DOC. NATAŠA:

5.9.2019. u 9h

Prodanović Zagorka

Ristić Dragana

Knežević Anđela

6.9.2019. u 9h

Radivojević Dejana

Jungić Bojana

Materić Mirjana

Narić Svetlana

 

Log in