Farmakologija i toksikologija – ZNj

RASPORED POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA

Upišite Vaše prezime: Upišite Vaše ime: Upišite broj indeksa: Vi ste student koji studira po: Vi ste upisani na odsijek: PROF. ŠATARA PROF. NEŽIĆ
Bečić Raisa 6848/12 BP M 10.10. U 9.30H  
Bošnjak  Milica 7246/15 BP M 10.10. U 9.30H  
Lalić  Tamara 6665 /11 BP M 10.10. U 9.30H  
Lužija Nataša 6059/06 SPP M 10.10. U 9.30H  
Čovičković  Sonja  6820 /12  BP M 11.10. U 9H  
Škaro Ružica 6924/13 BP M 11.10. U 9H  
Tepavcevic Ana 6481 BP M 11.10. U 9H  
Vučen Natalija 7229/15 BP M 11.10. U 9H  
Bogić Mia 1670/2015 BP S 9.10. U 9H  
Ćelić Dajana 1692/15 BP S 9.10. U 9H  
Davidović Jovana 1460/12 BP S 9.10. U 9H  
Grujic Dragana 861/08 BP F 9.10. U 9H  
Kovacevic Dajana 1322/13 BP F 9.10. U 9H  
Serdar Dajana 1300/13 BP F 9.10. U 9H  
Topić Slađana 1141/11 BP F 9.10. U 9H  
Udovičić Nikolina 1324/13 BP F 9.10. U 9H  
Vučković Helena 1691/15 BP S 9.10. U 9H  
Zelenika Ante 1610/14. BP S 9.10. U 9H  
Bokan Marijana 6340/09 BP M   11.10. U 9H
Karij Josipa 1652/15 BP S   11.10. U 9H
Matić Jovana 6618/11 BP M   11.10. U 9H
Pekez Anđela 7407/16 BP M   11.10. U 9H
Savić Ružica 1677/15 BP S   11.10. U 9H
Smiljanic Gospana 7221/15 BP M   11.10. U 9H
Dobraš Dejana 1272/13 BP F   11.10. U 9H

 

Zbog vanrednih okolnosti, studenti koji su prilikom izvlačenja imena ispitivača dodijeljeni doc. Nataši Stojaković su preraspodijeljeni na usmeni ispit kod šefa katedre prof. Svjetlane Stoisavljević Šatare.

Log in