Farmakologija i toksikologija – ZNj

Rezultati II parcijalnog ispita - ZNJ

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

REZULTATI II PARCIJALNOG ISPITA – ZDRAVSTVENA NJEGA                                 15.12.2019


Adelisa Tursić                             18


Anastasija Dragnić                       18

Anja Anđelić                               12


Damjana Grujić                           11


Đorđe Šešić                                10


Gorana Garić                              13


Gordana Kačar                            11


Ivona Preradović                         11


Jelena Grmaš                             9

Katarin Dodev                             18


Lejla Bešić                                 12

Milana Kljajić                              18

Nataša Pajić                               19


Nemanja Ćatić                            18

                                    
Nikola Stojanović                         9


Nikolina Ćulibrk                           6


Nikolina Zurovac                          18


Petra Bojić                                 14


Predrag Božić                             7


Slađana Momković                       12


Tanja Macanović                         19

Viktorija Božić                             18

Test su položili student sa 18 I više bodova.

Log in