Farmakologija i toksikologija – ZNj

Farmakologija - link za prijavu usmenog dijela ispita - aktivan do 14h 11.6.2020

Medicinski fakultet

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN8gJt86HTjmS2sBnwbawtZ9b_xtTNgzFC48afhQcQRjLUkQ/viewform

 

 

Svi studenti koji planiraju izaći na usmeni dio ispita iz farmakologije moraju da se prijave na link iznad, danas do 14h, nakon čega će biti napravljen raspored polaganja ispita putem aplikacije
Random.

 

 

Mr pharm. Ana Golić Jelić

viši asistent

Log in