Farmakologija i toksikologija – ZNj

Obaviještenje - usmeni dio ispita

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

 

Zbog tehničke greške koja se desila prilikom formiranja grupa za usmeni, pojedini studenti su svrstani u dvije grupe. Molim iste studente da dođu na ispit u terminu i kod ispitivača u grupi koja je prva po redu, tj. manjeg broja.

Hvala

 

Mr pharm. Ana Golić Jelić

viši asistent

Log in