Farmakologija i toksikologija – ZNj

Farmakologija - link za prijavu usmenog dijela ispita - aktivan do 15h 3.7.2020

Medicinski fakultet

Katedra za farmakologiju i kliničku farmakologiju

 

https://forms.gle/ganJZsXmqQaLo4LC8

 


Svi koji se prijave na navedeni link danas do 15h će biti raspoređeni za usmeni dio ispita koji počinje od ponedjeljka. Na link se prijavljuju i studenti za upis ocjene.

 

 

Mr pharm. Ana Golić Jelić

viši asistent

Log in