Farmakologija i toksikologija – ZNj

Termini pismenog i praktičnog dijela ispita iz farmakologije

Medicinski fakultet

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

 

Farmakologija - avgust 2020

Termin pismenog je 19.8. u 11h u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Termin praktičnog je 21.8. u 16h u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

Log in