Farmakologija i toksikologija – ZNj

Termini usmenog dijela ispita - klinička farmakologija i farmakologija (ZNJ)

Medicinski fakultet

Katedra za farnakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

PROF. ŠATARA

Grupa 6 - 19.8. u 9h

Grupa 7 - 20.8. u 9h

Grupa 8 - 21.8. u 10h

PROF. ŠKRBIĆ

Grupa 9 - 25.8. u 14h u sali starog Dekanata

PROF. NEŽIĆ

Grupa 1 - 19.8. u 9h - nova zgrada Dekanata

Grupa 2 - 19.8. u 10h - nova zgrada Dekanata

Grupa 5 - 19.8. u 11h - nova zgrada Dekanata

DOC. STOJAKOVIĆ

Grupa 3 - 19.8. u 9h - sala starog Dekanata

Grupa 4 - 19.8. u 10.30h - sala starog Dekanata

Grupa 10 - 19.8. u 11.30h - sala starog Dekanata

Log in