Farmakologija i toksikologija – ZNj

Potpisi - farmakologija, klinička farmakologija i NPL

Potpisi za studente koji nisu došli na potpise u prethodnim terminima je 23.10.2020. godine od 10-10.30h u kancelariji prof. Šatare.

 

 

Log in