Farmakologija i toksikologija – ZNj

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 28.12.2017. GODINE

Zavod za kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet                                                                                         28.12.2017. godine

Rezultati I parcijalnog ispita-popravni za studente zdravstvene njege

Ispit su položili studenti koji imaju 18 i više bodova!

   

Čokić Anja

3

Ćulibrk Nikolina

9

Dolić Miljana

18

Dragojević Anja

13

Drljača Nikolina

8

Dukić Gordana

13

Đenić Maja

12

Đukić Dejan

18

Filipović Danka

14

Gluhović Milica

7

Hamur Emina

14

Kačar Gordana

18

Kajtez Miloš

11

Kovačević Aleksandar

14

Ljuboja Anđelka

6

Marjanović Nikolina

8

Miladić Ljiljana

18

Milovanović Nataša

18

Mirić Vedrana

10

Momković Slađana

14

Nježić Svetlana

5

Plavšić Teodora

18

Prodanović Zagorka

8

Prtija Tamara

9

Radaković Stefan

14

Radović Bojan

4

Rodić Marina

14

Stanković Milica

18

Tamburić Suzana

11

Todorović Dragana

5

Vasiljević Miodrag

14

      

Log in