Farmakologija i toksikologija – ZNj

Ovjera semestra - farmacija, stomatologija, zdravstvena njega i termini kontinuirane provjere znanja

Ovjera semestra:

Stomatologija - 28.1. u 15h - donijeti indekse za ovjeru u terminu I parcijalnog ispita. Molim da zadužite jednog ili dva studenta za predaju indeksa i preuzimanje istih u 16h.

Farmacija - 24.1. u 8h - Medicinski fakultet - Amfiteatar - Molim da zadužite jednog ili dva studenta za predaju indeksa i preuzimanje istih u 9h.

Zdravstvena njega - Medicinski fakultet - kancelarija -  23.1. u 12h - Molim da zadužite jednog ili dva studenta za predaju indeksa i preuzimanje istih u 12.30h.

 

Termini kontinuirane provjere znanja:

Medicina i farmacija, 24.1. u 8h - Medicinski fakultet - Amfiteatar

Zdravstvena njega -  sala FZO -  23.1. u 16h

Stomatoogija - 28.1. u 15h - Stomatologija u Kampusu

Kolokviranje vježbi (farmacija, stomatologija, zdravstvena njega):

srijeda, 23.1.2019. u 10h.

 

Log in