Farmakologija i toksikologija – ZNj

ISPIT IZ FARMAKOLOGIJE- PRIJAVE

Studenti su u obavezi da na dan ispita ( pismeni ili praktični) donesu indeks i prijavu.

Studenti koji izlaze samo na usmeni dio ispita, indeks i prijavu donose u terminu izvlačenja ispitivača.

Log in