Farmakologija i toksikologija – ZNj

APRILSKI ISPITNI ROK

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

APRILSKI ISPITNI ROK

Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 18.4 2019. godine (četvrtak) u 14 h u amfiteatru MF.

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati u ponedeljak 22.4. u 14 h u amfiteatru MF.

FARMAKOLOGIJA MEDICINA I FARMACIJA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 23.4.2019(utorak)13 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA MEDICINA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 18.4.2019 (četvrtak) u 13 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

FARMAKOLOGIJA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA ZDRAVSTVENA NJEGA- Izvlačenje imena ispitivačaće se održati 18.4.2019 (četvrtak) u 13 hu kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

Prijava ispita je elektronskau studentsku službu, osim za studente koji studiraju po starom planu I programu.

*Potvrdaizlaskana pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 15.4.2019. godine (ponedeljak) 9hna linku:

https://forms.gle/Suonroz6GnecuL5T6 

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

Studenti su u obavezi da na dan ispita ( pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji izlaze samo na usmeni dio ispita, indeks donose u terminu izvlačenja ispitivača.

Log in