Farmakologija i toksikologija – ZNj

Rezultati I parcijalnog dijela ispita iz farmakologije- fizioterapeuti

Studenti koji su osvojili više od 18 bodova su položili I dio pismeno ispita iz farmakologije! Studenti koji žele da polažu za veće ocjene 9 i 10 , nakon polaganja II parcijalnog ispita iz farmakologije moraju izaći na usmeni dio ispita!

18-22   6

23-26   7

28-30  8

 

 1. Nedimović Božana    29
 2. Pišteljić Katarina       23
 3. Stanković Ana          19
 4. Bosančić Jovana       18
 5. Mišić Dragan            18
 6. Utješenović Miljana   18
 7. Đurić Ivana             18
 8. Makivić Niko            14
 9. Vukalo Nikola            9
 10. Stefanišin Sara          5
 11. Hajduković Gorica     8
 12. Antonić Antonije       9
 13. Sarić Nikola            10
 14. Savić Vanja             9
 15. Savić Tanja             9
 16. Glamočić Igor         8
 17. Matijašević Tanja   10
 18. Marić Đorđe         12
 19. Đukić Srđan           7

Log in