Farmakologija i toksikologija – ZNj

USMENI ISPIT - KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

PROF. ŠATARA

22.4.2019. u 9H

Materić Mirjana

Jakovljević Milica

Praća Milana

Ćoćkalo Milan

Stjepanović Suzana

23.4.2019. U 9H

Vlajnić Ljubomir

Čanak Anđela

Pejičić Nina

Narić Nada

Galić Dragana

Ćoćlkalo Marijana

PROF. NEŽIĆ

Usmeni ispit iz kliničke farmakologije će se održati 30.4.2019. godine u 10h u sali starog Dekanata.

 

Log in