Farmakologija i toksikologija – ZNj

Rezultati ispita iz farmakologije za fizioterapeute - I parcijalni popravni

Katedra za farmakologiju, toksikologiju I                                                                                                 10.5.2019

kliničku farmakologiju

REZULTATI ISPITA – I PARCIJALNI POPRAVNI – FIZIOTERAPEUTI

 1. Đorđe Marić                            13        
  2. Niko Makivić                          18
  3. Gorica Hajduković                 18
  4. Tanja Matijašević                   10
  5. Nikola Sarić                           12
  6. Ivana Đurić                            18
  7. Tanja Savić                           11
  8. Vanja Savić                           13
  9. Tamara Vujmilović                 11
  10. Srđan Đukić                        18
  11. Igor Glamočić                      12
  12. Sara Stefanišin                    13
  13. Antonije Antonić                   10
  14. Nikola Vukalo                      11

Ispit su položili studenti sa osvojenih 18 i više bodova.

Log in