Farmakologija i toksikologija – ZNj

USMENI ISPIT - PROF. NEŽIĆ

PROF. NEŽIĆ, 8.7. u 13h, sala u novoj zgradi Dekanata

Jungić Bogdana

Pešikan Marija

Ponjević Dijana

Studenti koji dolaze na upis ocjene dolaze u 8.7. u 13h u salu u novoj zgradi Dekanata.

Log in