Farmakologija sa toksikologijom – S

Važno - farmakologija i klinička farmakologija

Pismeni ispit će se održati 2.9. u 9h, a praktični ispit 4.9. u 9h u Amfiteatru medicinskog fakulteta.

 

MOLIMO STUDENTE DA DETALJNO I PAŽLJIVO ČITAJU OBAVJEŠTENJA I UPUTSTVA ZA PRIJAVU IZLASKA NA USMENI DIO ISPITA.

STUDENTI KOJI IZLAZE NA USMENI DIO ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE (IZUZEV STUDENATA ZDRAVSTVENE NJEGE) SE ZA USMENI ISPIT PRIJAVLJUJU NA LINK NAKON PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA. PRIJAVE NA BILO KOJI LINK (OSIM NAVEDENOG) NEĆE BITI RAZMATRANE.

 

 

Mr pharm. Ana Golić Jelić

viši asistent

Log in