Farmakologija sa toksikologijom – S

Oktobar II - rezultati testa - farmakologija i NPL

Oktobar II - rezultati testa - farmakologija i NPL

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

Datum: 21.10.2020. godine

Rezultati testa - Farmakologija (Oktobar II)

Redni broj

Prezime

Ime

Broj indeksa

Broj bodova

1

Dragojević

Nataša

7332/15

11

2

Miljkovic

Jelena

7558/17

34

3

Marjanović

Dajana

7576/17

30

4

Kaurin

Zoran

4866/98

9

5

Ajder

Bojana

7414/16.

36

6

Dragić

Đurđica

1384/15

44

7

Trubajić

Andrej

7426/16

26

8

Dramac

Mariana

7481

29

9

Đurić

Radovan

7013/13

19

10

Matić

Marijana

7441/16

41

11

Kozlica

Nedim

7122

13

         

Rezultati testa - NPL (Oktobar II)

Redni broj

Prezime

Ime

Broj indeksa

Broj bodova

1

Lazić

Vedran

7357/15

28

2

Petrovic

Mile

7514/16

22

3

Dizdar

Dalibor

6853

28

Log in