Farmakologija sa toksikologijom – S

Rezultati I parcijalnog ispita - stomatologija

Zavod zafarmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet​​​​​​​​29.01.2019. godine

RezultatiI parcijalnog ispita za studente stomatologije

Ispit su položili studenti koji imaju 18 i više bodova!

Galić Ružica

25

Arsenić Danijel

25

Cvijić Milijana

24

Simić Nikola

22

Župarić Nela

21

Ivanović Vladan

21

Vujasin Snežka Ana

20

Savić Ružica

20

El-Sabah Sara

20

Antonić Marija

20

Dujaković Ivana

19

Zelenika Ante

18

Vojnović Mila

18

Milinković Nataša

18

Kokotvić Nikolina

18

Jorgić Blanka

18

Tripić Darija

16

Toroman Tanja

15

Merdžić Aneta

14

Martinović Klara

14

Šurlan Milica

13

Stojaković Radmila

13

Ratković Zorana

13

Preradović Valentina

13

Komlen Dejana

13

Salkičević Nora

12

Zagorac Dajana

11

Vučković Helena

11

Rađen Stefan

11

Kovačević Tijana

11

Bogić Mia

11

Kvočka Biljana

10

Marjanović Bojana

7

Kurčela Jadranka

7

Ćelić Dajana

7

Jakšić Dragan

6

Šantić Valentina

5

Marušić Barbara

5

Petković Mladen

4

Prpoš Dejan

3

Pezerović Nataša

3

Jović Tatjana

2

 

 

Log in