Higijena i zdravstveno vaspitanje - ZNj

Rezultati kolokvijuma- Higijena i preventivna medicina

Rezultati kolokvijuma iz peredmeta Higijena preventivna medicina 24.01.2020. god

1.Todić Zorica          20 bodova

2. Balaban Dunja     20 bodova

3. Rakić Sara           18 bodova

4. Kozić Zorana        18 bodova

5. Radojičić Jovana   18 bodova

6. Perić Jelena         16 bodova

7.Novaković Ana      14 bodova

8. Kučinar Anastasija  14 bodova

9. Mekić Teodora      14 bodova

Eremija Anđelina       16 bodova

Log in