interna medicina s 3-2

Raspored vježbe za studente stomatologije-V semestar

Vježbe za studente stomatologije počinju prema planiranom rasporedu. Mole se studenti da se odmah jave navedenim voditeljima vježbi i dogovore termine vježbi. Vježbe se održavaju jedanput sedmično u trajanju od 2h.

Log in