interna medicina s 3-2

Raspored vježbe za studente stomatologije-VI semestar

U prilogu  je spisak predavanja  za  Internu  medicinu  -ljetni  semestar   2018  godine ,

Stomatologija -VI  semestar 

     

Predavanja  za   studente   počinju  26.02.2018  prema  predviđenom  rasporedu  .

Prof.dr  Snježana Popović-Pejičić

Log in