Klinička farmakologija - ZNj

OBAVJEŠTENJE

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i

kliničku farmakologiju

O B A V J E Š T E NJ E

Na zahtjev studenata koji u oktobarskom ispitnom roku nisu položili praktični dio ispita iz farmakologije i završni dio ispita NPL (izborni predmet), odobren je dodatni termin (11h, četvrtak, 10.10.2019. godine) u sali u novoj zgradi Dekanata.

      Mr pharm. Ana Golić Jelić

             Viši asistent

Log in